Mededeling Raad voor de Journalistiek

In de Kijker
Mededeling Raad voor de Journalistiek

Klacht Taffein tegen Primo Magazine en TV Gids – Gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Marijke Taffein tegen Primo Magazine en TV Gids gegrond verklaard. Het artikel is een interview met een man die vertelt hoe hij als kind door zijn moeder en stiefvader verwaarloosd, mishandeld en misbruikt werd en daarover een boek heeft geschreven. De Raad is van oordeel dat de journalist in alle omstandigheden de plicht heeft om waarheidsgetrouw te berichten en rekening te houden met de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt. Indien het onmogelijk is om de feiten te checken, dient hij de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen en moet dat ook blijken uit zijn artikel. In het artikel is van enig voorbehoud geen sprake. Zeker gelet op de  zware beschuldigingen die worden geuit maakt dit gebrek aan voorbehoud een inbreuk uit op de plicht om waarheidsgetrouw te berichten. De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

Naschrift uitgeverij Cascade

Onze journalisten doen dag in dag uit hun uiterste best om onze lezers zo waarheidsgetrouw te verhalen over gebeurtenissen in de wereld. Dat dit niet altijd even makkelijk is blijkt uit de klacht die ons nu overkwam. In het interview waar naar verwezen wordt wilde onze journalist vooral de man over zijn boek laten vertellen, in het kader en als voorbeeld van zoveel leed rond misbruik.

Het was niet de bedoeling om allerlei partijen en meningen rond de inhoud van het boek te horen. Dat onze journalist een grote verontwaardiging voelde rond het thema in het algemeen, wat de vraagstelling enigszins kleurde, siert hem.

We zullen zeker niet nalaten om in de toekomst rekening te houden om zo juist mogelijk te verhalen en toch gevoelvol en betrokken te blijven.

Meta description: 
Mededeling Primo Magazine en TV Gids. Klacht Taffein tegen Primo Magazine en TV Gids – Gegrond.
Meta keywords: 
Mededeling Primo Magazine en TV Gids. Klacht Taffein tegen Primo Magazine en TV Gids – Gegrond.