Evy Gruyaert getuigt over migraine: 'Het overheerst je denken en zijn'

In de Kijker
Evy Gruyaert getuigt over migraine: 'Het overheerst je denken en zijn'

Iedereen heeft wel al eens last van hoofdpijn, maar lijden aan migraine is nog andere koek. Dat blijkt uit ‘Kop Op - Leven Met Migraine’, het nieuwe boek van Evy Gruyvaert (40), waarin ze, in samenwerking met neuroloog Koen Paemelaire en psychiater Dirk Van den Abbeele, uitlegt wat migraine precies inhoudt, wat we er al van weten en hoe je ermee kunt leven. ‘Met dit boek wil ik lotgenoten een hart onder de riem steken’, zegt Evy, zelf migraine-patiënte. ‘En meteen ook een hoop misverstanden uit de wereld helpen.’

 

Iedereen kent migraine en weet dat het over hoofdpijn gaat. Doorgaans echter stopt daar de kennis. In niet weinige gevallen wordt hoofdpijn trouwens migraine genoemd terwijl het dat helemaal niet is. En wie lijdt aan migraine, kent ongetwijfeld het verschil, want echte aanvallen van migraine maken het leven bijzonder moeilijk,  zo niet onmogelijk. Migraine is van alle tijden, maar het is pas van in de jaren negentig van vorige eeuw dat men migraine is beginnen bestuderen. Een sluitende verklaring is er nog niet. Wel weten we ondertussen dat het een primaire hoofdpijn is, een genetisch bepaalde hersenaandoening die samengaat met aanvallen van hoofdpijn die echter geen schade aanricht aan de hersenen. Onder de scanner is er trouwens niets van te merken. Of je migraine hebt, kan door een arts worden vastgesteld aan de hand van een vraaggesprek en de symptomen die je beschrijft. Een migraine-aanval heeft immers duidelijke kenmerken en verloopt in fases. En hij wordt meestal uitgelokt door een of meerdere factoren, de ‘triggers’, al is het niet ongewoon dat een aanval uit het niets opduikt. Migraine komt driemaal vaker voor bij vrouwen en 15 tot 18 procent van alle vrouwen heeft af en toe migraine in de loop van een jaar. Bij mannen is dat 5 tot 6 procent. In ons land is migraine jaarlijks verantwoordelijk voor meer dan 1,6 miljoen ziektedagen. Bovendien is migraine niet te genezen. Enkel symptomen kunnen worden bestreden.

 

Alles over migraine en hoe ermee te leven, lees je in het boek van Evy Gruyvaert, waarbij niet enkel de wetenschappelijke informatie aan bod komt, maar ook getuigenissen van mensen die, net als Evy zelf, aan migraine lijden. Het resultaat is een uniek totaalbeeld van het fenomeen en de huidige stand van zaken daarrond. ‘Zowel mensen die geen migraine hebben als patiënten kunnen aan dit boek veel hebben’, legt Evy Gruyaert, die nu ook is te zien in ‘Dancing with the Stars’,  uit. ‘Want ook al kent zowat iedereen migraine, velen weten niet wat het precies inhoudt en welke enorme impact het kan hebben. En er is bij patiënten behoefte aan erkenning en aanvaarding. Toen ik twee jaar geleden voor het eerst iets vertelde over mijn migraine, kreeg ik een enorme respons. Veel reacties kwamen van migrainepatiënten die blij waren met wat ik had verteld. Dat ik, bij wijze van spreken, als migraine-patiënt ‘uit de kast’ was gekomen. Het gaf hen - voor velen voor het eerst - het gevoel niet alleen te staan, de wetenschap dat ook anderen met dezelfde moeilijkheden worstelen. Die herkenbaarheid kan voor velen ongetwijfeld een motivatie zijn om zich niet te laten gaan en ondanks de migraine toch te proberen een kwaliteitsvol leven te leiden. Dat ik daar als BV mee naar buiten kwam, sprak mensen aan. Doorgaans denkt men dat mensen die op televisie zijn te zien, een zorgeloos sterrenleventje leiden. Dat hun leven één en al rozengeur en maneschijn is. Welnu, uiteraard is dat niet zo. Dat ik dat beeld doorbrak, werd door velen geapprecieerd. Maar ik stelde vooral vast dat er een grote nood was aan meer en juiste informatie.’

Evy's volledige verhaal lees je deze week in Primo 1940!

Meta description: 
Evy Gruyaert getuigt over migraine: 'Het overheerst je denken en zijn'
Meta keywords: 
Evy Gruyaert, migraine